Đối tác

OUCRU

Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) là một đơn vị nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và lâm sàng quy mô lớn có văn phòng tại Việt Nam, Indonesia và Nepal. Chúng tôi hợp tác với OUCRU để đảm bảo các giải pháp của chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn y tế cao nhất.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (HTD) – Ho Chi Minh City

HTD là bệnh viện lớn điều trị bệnh nhân COVID tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giải pháp theo dõi bệnh nhân COVID của chúng tôi đang được triển khai tại HTD giúp các bác sĩ và y tá theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân liên tục theo thời gian thực, từ xa.

EOH

EoH cung cấp nền tảng IoT đầu cuối. Chúng tôi hợp tác với EoH để mở rộng phạm vi tiếp cận với bệnh nhân và khách hàng.

Vivalink

Vivalink là nhà cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số được quy định rõ ràng để theo dõi bệnh nhân từ xa. Chúng tôi sử dụng các cảm biến có thể đeo được trong y tế của Vivalink để hỗ trợ các giải pháp của chúng tôi trong việc theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.